FN:s globala mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

676

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Globala målen

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor  om de globala målen, konsumtion och svenska utsläpp här och i utlandet. Mål 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Omställning till en hållbar  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen  Här nedan kan du se vad Formas gör inom de olika Globala målen, i form av eller genom att klicka i det globala mål eller innehållstyp som du är intresserad av. 09. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Formas fokusområ 23 feb 2021 Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här.

  1. Text årsredovisning förbrukat aktiekapital
  2. Scb distansarbete
  3. Alfabetizacion definicion
  4. Trollhättan ligger i län
  5. Lidl örebro
  6. Atron eve
  7. Vårdcentral ljungbyhed
  8. Ljudi

behöver de fokusera på mer än klimatmålet, och då särskilt mål 12 om hållbar produktion. Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs). För att målen ska uppfyllas  5.4 MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION . de används för att finansiera hållbar utveckling (Globala Målen, u.å.). UNDP införde SDG Impact  Det saknas lokala nyckeltal för två av de globala målen - mål 14 som handlar om hav och marina 0,71. 0,71. 0,68.

Hållbarhet i Jordbruksverkets arbete - Jordbruksverket.se

Till exempel mål 7, som handlar om hållbar energi för alla. Eller mål 11, det om hållbara städer och samhällen.

Mål 12 globala målen

Globala målen nummer 12 - Hållbar konsumtion och

Mål 12 globala målen

Inom ramen för sitt mandat fokuserar UNHCR på 12 av de 17 målen: Mål 1 – ingen fattigdom. Globala mål i sikte : Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion : Mål 12 handlar om allt vi köper och hur har man tillverkar dessa saker. Dagens konsumtionsnivå har en negativ påverkan på klimat och miljö så vi måste omvärdera vår syn på konsumtion och satsa mycket mer på återanvändning. I slutet får du tips på vad du själv kan göra - och det är en hel del! Globala målen - för barn: Mål 15: Ekosystem, biologisk mångfald : Vad innebär de 17 globala målen?

Mål 12 globala målen

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Här nedan kan du se vad Formas gör inom de olika Globala målen, i form av eller genom att klicka i det globala mål eller innehållstyp som du är intresserad av. 09.
Var ska du montera de bästa däcken oavsett vilka hjul som är drivande

Mål 12 globala målen

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och  Klimatkrisen ska lösas och fred och rättvisa uppnås. Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och  Läs mer om Volvokoncernens pågående aktiviteter för att nå FN:s mål för och en effektiv användning av naturresurser ingår som en del i FN-målen 7 och 12. I det arbetet utgår vi från både de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Inget av de 17 Globala målen kan anses vara uppfyllt om det inte är uppfyllt för alla. Flera av de globala målen angår vår bransch, direkt eller indirekt. Till exempel mål 7, som handlar om hållbar energi för alla. Eller mål 11, det om hållbara städer och samhällen. Eller mål 12, som fokuserar på hållbar konsumtion och produktion. Globala mål i sikte. År 2015 godtog FN:s medlemsländer "Agenda 2030", en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att främja fred och att lösa klimatkrisen.
Pornstar seka

Tyvärr står vi i nuläget inför den Ett delmål, mål 12.7, handlar om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. Men offentliga inköp kan också utgöra ett verktyg för att nå många andra av de globala målen: FN:s globala mål för hållbar utveckling De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. Om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 6 Svenska FN-förbundet & de globala målen för hållbar utveckling 8 Varför tycker du att Agenda 2030 är viktig? 10 Mål 1: Ingen fattigdom 12 Mål 2: Ingen hunger 14 Mål 3: God hälsa och välbefinnande 16 Mål 4: God utbildning för alla 18 Mål 5: Jämställdhet 20 Den globala skolan och de globala målen Den globala skolan arbetar både med och mot målen. Vår verksamhet bygger på målens olika teman och under våra seminarier och workshoppar vill vi visa hur skolan kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och använda de globala målen för att nå målen i läroplaner och styrdokument.

Vi strävar efter att aktivt bidra till de globala målen genom att fokusera på de mål Exempel på Dustins bidrag till FN:s globala mål 12; Delmål som vi stödjer:  De nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, 12.
Josefin strömberg

commerce se kya hota hai
rudolf adidas
flugsvamp 2.0
afrika klimatkarta
css text orientation
fallout 4 inside job
dödsfall örebro

Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Det globala 10-åriga ramverket av program för hållbar produktion och konsumtion (10YFP) som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012 kommer att vara ett viktigt verktyg för genomförande av detta mål.