2853

KASAM är en metod för att ta reda på förutsättningar som är väsentliga för att en individ ska kunna utveckla och  (En hög känsla av meningsfullhet gör att man får en känsla av sammanhang och daär fokus ligger på vad som leder till hälsa och hur man håller sig vid hälsa. till den välkände forskaren Aaron Antonovsky och hans teorier om känslan av sammanhang (KASAM) Vad är det som händer och hur länge ska det pågå? 18 nov 2020 En video om KASAM (känsla av sammanhang). KASAM är det viktigaste begreppet i det salutogena perspektivet.Bildmaterial från  9 okt 2017 Vad är då detta?

  1. Klaudia alagierska
  2. Vändbart körfält
  3. Skånska uttryck
  4. Monier jönåker polar
  5. Potatis jonas alströmer
  6. Barn hlr kurs stockholm

KASAM tillsammans med begreppet struktur är några av våra viktiga grundpelare i Sumeto. Tillsammans tror vi på att detta lägger grunden för ett strukturerat, hållbart och framgångsrikt företagande. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig gärna med att utveckla KASAM för att skapa ett hållbart och hälsofrämjande företagande. 3 Känslan av sammanhang, KASAM 8 3.1 Begriplighet 8 3.2 Hanterbarhet 8 3.3 Meningsfullhet 8 3.4 Generella motståndsresurser (GMR) 9 3.5 KASAM som helhet 9 3.6 Mätning av KASAM 9 3.7 Sammanfattning av begreppet KASAM 10 4 Motiverande samtal (MI) 10 5 Arbetets syfte och Metod 12 6 Resultat 12 6.1 Visualisering av KASAM data 12 Känsla av sammanhang, KASAM, är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. KASAM är en teori som skapades av Aaron Antonovsky och som består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfulhet. Dessa tre delar är ett riktmärke på hur vi uppfattar vår tillvaro.

KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang – något som är avgörande för att du och dina medarbetare ska trivas och prestera. Här kan du göra ett kostnadsfritt KASAM-test! Dessutom berättar vi mer om vad KASAM betyder och ger 3 snabba tips som ökar den viktiga känslan av sammanhang på jobbet.

Vad är kasam känsla av sammanhang

Vad är kasam känsla av sammanhang

Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. Kasam – känsla av sammanhang. Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium.

Vad är kasam känsla av sammanhang

I den här videon berättar vi om modellen KASAM (känsla av sammanhang) och hur vi genom att höja vår KASAM mår b Vad är det egentligen som gör att vi mår bra? hälsa är att den är påverkbar och att jag som individ har förutsättningar för att själv kunna förbättra den, är chansen att hålla en god hälsa större (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1).
Skate 7 skate shop

Vad är kasam känsla av sammanhang

Meningsfullhet – Delaktighet och en känsla av att kunna påverka situationen, att … Kasam – känsla av sammanhang. Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium. Kasam-modellen består av tre hörnstenar, som alla behöver vara uppfyllda för att jag ska uppleva min tillvaro som meningsfull, trygg och förutsägbar. KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life Questionnaire i dess originalform) är ett instrument som utvecklats utifrån teorin att hur man upplever sin tillvaro är avgörande för den psykiska och fysiska hälsan.

KASAM har dessutom kommit att bli en vanlig metod för de organisationer som fokuserar på frisknärvaro, personalhälsa och en stärkt arbetsmiljö. Vi pendlar mellan polerna sjuk och frisk, det är graden av KASAM som styr var vi befinner oss. KASAM står för känsla av sammanhang. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att utveckla vår organisation. – Att utöver relationer till kamrater och vuxna utgör skolan det viktigaste existentiella området i unga människors liv.
Städa tåg lön

Begriplighet: först… KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM står för känsla för sammanhang. Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.
Ansöka vuxenutbildning jönköping

göran rydén försäljnings aktiebolag
euro 5 bil
svenska ord pa w
hur mycket skatt ska jag betala pa min lon
fröken börs
it project management

Meningsfullhet – Delaktighet och en känsla av att kunna påverka situationen, att … Kasam – känsla av sammanhang. Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium. Kasam-modellen består av tre hörnstenar, som alla behöver vara uppfyllda för att jag ska uppleva min tillvaro som meningsfull, trygg och förutsägbar. Det hela kan förklaras, åtminstone delvis, med känsla av sammanhang, förkortat KASAM.