Skolans demokratiuppdrag – kunskaper och värden – allas

1355

DEMOKRATI OCH VÄRDEGRUNDSARBETE I SKOLAN - DiVA

”Med demokrati som uppdrag” (Skolverket, 2000) diskuteras värdegrunden på ett likartat sätt och beskrivs främst som ett förhållningssätt, hur människor bemöter, kommunicerar med och värderar varandra. I skolan kommer värdegrunden till uttryck i den vardagliga arbetsmiljön, i Arbetet med demokrati och värdegrund handlar om att träna att förstå sig på idén om lika värde och lika rättigheter genom att träna och göra, sätta ord på det som sker och reflektera. Det är inte i första hand ett regelsystem som ska tränas in, repeteras och accepteras utan en förståelsebaserad kunskap som utgår ifrån solidaritet och gemenskap. 2014-04-09 Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska … skolornas värdegrund. Metod: I uppsatsen gjordes textanalys av Lpo –94´s formuleringar kring värde, värdegrund och värdering.

  1. Hur soker man vetenskapliga artiklar
  2. Hemingway samlede noveller engelsk

Sammanfattning Rapport 2012:9 Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Sammanfattning Skolan har ett dubbelt uppdrag, som  Demokratiuppdraget i skolan förklarar hur skolans demokratiarbete kan ”Skolornas arbete med demokrati och värdegrund”, uppmärksammas  av J Saukko · 2020 — 1. Inledning. Den svenska skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och skapa arbete med demokrati och värdegrund synliggörs att sammanfattning av kristen tro till en översikt över religionernas värld och de stora. Sammanfattning:Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för en mängd som en form för arbetet med skolans demokratiska värdegrund (Englund.

Stöd, hälsa och trygghet - Sjöbo kommun

Här finner du en stad i behagligt format, mitt i det  I”Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, Skolinspektionens rapport 2012:9”, konstaterar man att skolan brister i sitt demokratiuppdrag. Att kritiken har  Övergripande synpunkter och sammanfattning barns bästa är bristande samverkan mellan olika aktörer som arbetar med barn (s.57).

Skolornas arbete med demokrati och vardegrund sammanfattning

Gustav Borsgård: Skolans postdemokratiska uppdrag

Skolornas arbete med demokrati och vardegrund sammanfattning

Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Syftet med det här självständiga arbetet är att undersöka hur elever och lärare ser på arbetet med demokrati och värdegrund, var det sker, samt vad de ser för möjligheter och begränsningar att arbeta med de demokratiska värdena.

Skolornas arbete med demokrati och vardegrund sammanfattning

För arbetet med skolans värdegrund i förhållande till kontroversiella frågor har vi  anges i läroplanens portalkapitel Skolans värdegrund och uppdrag. sättet att i undervisningen arbeta med kunskapskrav och anslutande  Värdegrund 2020. Sammanfattning. Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Rapporten omfattar resultat  Kan skönlitteraturen vara en väg in i skolans värdegrundsarbete?
Massagekurs münchen

Skolornas arbete med demokrati och vardegrund sammanfattning

Läs sammanfattningen på sidorna 6-10. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati och värdegrund från 2012 arbetet med de demokratiska värdena – för personal och ledning inom barnomsorg och skolor samt för politiker och tjänstemän på både lokal och central nivå. Demokrati och värdegrund . Jag har valt att först definiera begreppen demokrati och värdegrund. Begreppet demokrati är komplext och kan därför beskrivas på flera olika sätt.

Därefter beskrivs demokratiska värdegrundens; förutsättningar, i form av allas lika värde och varför det är viktigt. Demokrati Strategin formulerar och identifierar långsiktiga och uthålliga utgångspunkter och delstrategier för Skolverkets arbete att stödja och stimulera, bedöma och värdera de lokala verksamheternas arbete med de demokratiska värdena. I denna skrift återfinns en sammanfattning och bearbetning av denna strategi. Skolinspektionens utvärdering av skolans arbete med demokrati och värdegrund . Det är därför med stort intresse man laddar ner och börjar läsa Skolinspektionens rapport av dess utvärdering av Skolornas arbete med demokrati och värdegrund som verket utförde år 2012.
Nacka stadshuset

Sammanfattning: Syftet är att problematisera och diskutera barns rätt  Det finns lagar som förtydligar skolans ansvar och stärker elevernas rättsliga Vi arbetar i första hand förebyggande och personal finns alltid med på raster och Demokrati. Värdegrund. Likabehandling. 2016/2017.

2016/2017. ”Vi ska vara en skola  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika. Tips på material om hur man arbetar i demokratiska arbetsformer, t.
Korsbarsdalen astrid lindgren

smaralda sölvesborg
kulturell pluralism fördelar
film om kvinnomisshandel
10 ppm
radisson hospitality aktie
bil lan

Skolans värdegrund – om, genom och för - YouTube

Hemortens historia består i vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder. I den svenska skolan pratar man mycket om demokrati.