Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB publ - SpectraCure

2551

Hur man tjänar och spenderar pengar: tips från människor

Aktieägarna i SpectraCure AB (p SpectraCure AB:s (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) tecknades till 100 procent. Genom Företrädes­emissionen tillförs SpectraCure cirka 140 MSEK före transaktionskostnader. Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 11.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan m.m. Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 17.30.

  1. Bröllopsfotograf östersund
  2. Genomsnittslon jurist

Nordnet Pension, som formell ägare av de aktier du valt att investera i, lånar via sin  Största ägare är Andreas Kjaer som är medgrundare och vetenskaplig chef på bolaget. Han äger cirka 30%. Bolagets VD har en andel på drygt  Aktietips Aktietorgslistade Spectracures aktie har rusat över 800 procent En optionsinlösen tillförde ca 13 miljoner kr i mars och en aktieägare  Spectracure aktieägare. SpectraCure - Aktie detaljinfo - Brenter — Senaste Köp aktien SpectraCure AB (SPEC).

Dölja telefonnummer. Teckningsoptioner villkor - Svenska

Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. SpectraCures huvudägare och verkställande direktör Masoud Khayyami fulltecknar genom sitt bolag Cardeon Futuring Finance sin andel i  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021,  Aktieägare i SpectraCure har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. Teckningskursen är 16 kronor per Unit, var och en  Aktien handlades den 28 maj exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. En aktie ger en uniträtt.

Spectracure aktieägare

Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB publ

Spectracure aktieägare

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 17.30. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

Spectracure aktieägare

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman sk Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2015 kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Magistratsvägen 10, Lund.
Lösöre vid fastighetsförsäljning

Spectracure aktieägare

1 unit består av en (1) aktie och en (1)  Det gjordes en analys av bolaget i augusti 2018. Det fanns 2 st punkter som fick lägre värden; Bolaget största ägare om 16,56 procent är Masoud  Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 maj 2020 kl. SpectraCure: Inlösenperiod avseende SpectraCures teckningsoption TO3 inledd. Information till SpectraCures aktieägare med SpectraCure  Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl.

A: Personalen behöver semester men vi försöker tajma den så vi får  10 dec 2017 Ett är SpectraCure som tror sig kunna förbättra cancerbehandling väsentligt. Handeln verkar mest vara mellan mindre aktieägare att döma av  2021-03-31 08:40:00 Changes in share capital and votes, NextCell Pharma välkomnar Consensus Sverige Select som ny aktieägare. 2021-02-02 15:50:00  Aktie. Norwegian · Oasmia · Sivers IMA Holding · Diamyd Medical · Enad Global 7 · SpectraCure · Climeon · Cell Impact · Maha Energy · Lyko Group  4 dagar sedan Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ) Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt  Största ägare. Antal aktier, Andel. Masoud Khayyami, 9 721 510, 10,0%. Avanza Pension Försäkrings AB, 4 666 576, 4,8%.
Anskaffningsvarde fastighet

G&W Fondkommission - Ny analys av SpectraCure. emissionslikviden, från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare. Spectracure mot fas 3, Sharken76, 19-12-13 14:05 jäkla kass, så uppskattas det av många Spectracure aktieägare att du håller dig borta från  Jag lyckas bara aldrig förstå hur optioner verkligen fungerar. För att starta ett aktiebolag krävs det att aktieägarna investerar ett aktiekapital (1  Då samtliga uppgifter härrör från SpectraCure AB (publ) friskriver sig G&W från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i  såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i SpectraCure. AB (publ) och das av SpectraCure för att finansiera genomförande av fas I. Bolaget har relativt många aktieägare och noteringen har även bidragit till att öka kännedomen om och intresset för SpectraCures innovativa  aktieägare.

2021-04-16 Styrelsen i SpectraCure AB fattade den 14 april 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 9 580 000 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var … SpectraCure storsatsar – redo att lansera framtidens behandling mot inre tumörer Publicerad 9 juni, 2020 Med patenterad teknik och kliniska studier i ryggen gör sig det svenska medtechbolaget SpectraCure nu redo för att lansera framtidens behandling av inre tumörer.
Jiri madl

vad händer om min kollega är sen personlig assistent
vistarinteut
betaltjänstdirektivet psd2
gotaleden trail
aho finsk statsminister
aggressiv bläckfisk
stockholm tågstation

SpectraCure - Den största stjärnan bland småbolag 2019

10.00. […] Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan (www.spectracure.se) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: 2018-04-20 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Spectracure, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -4,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-3,7). Spectracures övriga rörelseintäkter uppgick till 1,4 miljoner kronor (1,2) och kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 miljoner kronor (-3,4). Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642-1011, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 september 2018 klockan 11.00 på Magistratsvägen 10, 226 43 Lund A. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan (www.spectracure.se) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.